Επιστροφή χρημάτων

Επιστροφή χρημάτων

Από {825_1938}

Δεν έχω ενημερωθεί για τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων από υπηρεσίες που δεν έχω χρησιμοποιήσει. Με όλα τα sites στο εξωτερικό που έχω αγοράσει domains και web hosting υπηρεσίες είχα πάντα απάντηση για τη συγκεκριμένη ερώτηση και επιστροφή χρημάτων εντός 24 ωρών. Από εσάς δεν έχω λάβει απάντηση εδώ και αρκετές ημέρες. Τι να υποθέσω;

  1. 9/6/2018

    Επιστροφή χρημάτων υπάρχει μόνο στην υπηρεσία φιλοξενίας.
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα