Μεταφορά domain names

Μεταφορά domain names

Από {825_2233}

Θα σας παρακαλούσα να «ξεκλειδώσετε» τη μεταφορά των παρακάτω domain names αλλάζοντας το EPP Status Code clientTransferProhibited:
- bagelobsession.com
- leoshouseofbagels.com.

Θα σας παρακαλούσα επίσης να αποδεχτείτε τη μεταφορά των:
- houseofbagels.gr
- leoshouseofbagels.gr
ώστε να μπορέσει να συνεχίσει η διαδικασία.

Με εκτίμηση

  1. 22/9/2022

    Kind Reminder

  1. 9/10/2022

    Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα