Πιο είναι το path μου;Πιο είναι το path μου;

D:/inetpub/virtual_servers/yourdomain.comΠίσω στις ερωτήσεις