Βλέπω αυτό στο site μου: [FRONT PAGE SAVE COMPONENT]Βλέπω αυτό στο site μου: [FRONT PAGE SAVE COMPONENT]

Αυτό εμφανίζετε όταν χρησιμοποιείς FrontPage component αλλά δεν ανεβάζεις το site σου.
Με άλλα λόγια, όταν είσαι στο FrontPage, και πας στο "Open Web", δίνεις www.mydomain.com, και όχι αρχείο από το computer.
Για να το διορθώσεις , θα πρέπει να σώσεις τα αρχεία του web σου στο computer και μετά ανεβάσετε τα www.mydomain.com.Πίσω στις ερωτήσεις